Kosten

Revalidatiegeneeskunde Van Zuilichem voert de revalidatiebehandeling uit onder toezicht van Stichting Revalidatiegeneeskunde Nederland (AGB 22220690).

Dit is een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende instelling voor het leveren van medische specialistische zorg. Dit betekent dat deze revalidatiezorg wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet en dus vanuit de basisverzekering wordt betaald. Een aanvullende ziektekostenverzekering is hiervoor niet noodzakelijk. Voor onze klanten zijn er, buiten het verplichte eigen risico, geen kosten verbonden aan onze revalidatiegeneeskundige behandelingen.