Aanmelden en traject

Om in aanmerking te komen voor poliklinische revalidatie is een verwijzing van huisarts of specialist nodig. Onze casemanager doet een eerste intake. Dit gesprek duurt ongeveer een uur. Er wordt gekeken of poliklinische revalidatie inderdaad gewenst is en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. Indien poliklinische revalidatie gewenst is, worden er aansluitend persoonlijke behandeldoelen geformuleerd. Daarna volgt een consult van ongeveer 30 minuten bij de revalidatiearts. Hij/zij coördineert het behandeltraject en beslist tevens welke zorgverleners worden ingeschakeld bij uw behandeling.
Afhankelijk van de klachten kan het revalidatieprogramma bestaan uit ergotherapie, (gespecialiseerde) fysiotherapie, psychologie, EMDR therapie, orthopedagogiek, maatschappelijk werk, diëtetiek, podologie, ademhalings- en ontspanningstherapie, psychomotore-, hypno- en/of Cesartherapie en orthopedische schoenaanpassingen c.q. hulpmiddelen.